Odsávací a filtrační systémy


Při termickém dělení kovů řezáním vzniká velké množství nejjemnějších prachových částic, které jsou pro obsluhu, jeho prostředí škodlivé. Proto je nezbytné zajistit při všech procesech řezání otimální odsávání a tím čistější vzduch na pracovišti.
Množství vznikajícího prachu závisí na příslušném technologickém postupu a na řezaném materiálu. Nebezpečí ohrožení zdraví při řezání kyslíkem, plazmou a laserem je obzvlášť vysoké. Zvláště při těchto technologických postupech totiž vznikají extrémně jemné a škodlivé částice.